Kontakt


 

Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360
Sylwia Pachołek – Dąbek – 690318024