Kontakt


 

Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360
Sylwia Pachołek – Dąbek – 690318024

REKRUTACJA do nowego przedszkola ul. Chudoby pod numerem 690 457 777

Przedszkole przy ul. Chudoby 4 jest publiczne bez opłat.

 Przedszkole BAJKA Białołęka

ul. Leona Berensona 32, 03-287 Warszawa

ul. Krzyżówki 3, 03-191 Warszawa

ul. Chudoby 4, 03-287 Warszawa (TRWA REKRUTACJA

ul. Mehoffera 53, 03-131 Warszawa