Kontakt


 

Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360
Sylwia Pachołek – Dąbek – 690318024Przedszkole BAJKA Białołęka

ul. Leona Berensona 32, 03-287 Warszawa

ul. Krzyżówki 3, 03-191 Warszawa