Program

Program


Program

Zapraszamy dzieci 1,5 – 4 lat do przedszkola, 5 latki na realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, z kolei 6 latki do naszej przedszkolnej zerówki.

Nasz program oparty jest o założenia pedagogiki humanistycznej, która w centrum zainteresowania stawia podmiotowość dziecka.

Dodatkowo program wzbogacony jest o techniki Celestyna Freineta. Za priorytet uznajemy wyzwolenie w dziecku naturalnej potrzeby twórczej, aktywności i wyrażania siebie ekspresyjnie.

W codziennym procesie dydaktycznym (realizacja podstawy programowej) dzieci korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC – “Kraina Przedszkolaka”.

W procesie integracji wspiera nas program Lwa Wygotskiego “Od gąsienic do motyli”.


 

Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360