Opłaty

Opłaty


Opłaty

Opłaty na rok przedszkolny 2018/2019:

DZIECI POWYŻEJ 2,5 r.ż. – 0 zł

DZIECI PONIŻEJ  2,5 r.ż. – 800 zł

Wszystkie ceny obejmują:

 • wyżywienie
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego w wersji podstawowej wplecionej w codzienne zajęcia dydaktyczne
 • język angielski 3 x w tygodniu w wersji rozszerzonej
 • terapia pedagogiczna z pedagogiem specjalnym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dziecięca matematyka
 • odimienna nauka czytania I.Majchrzak
 • glottodydaktyka
 • grafo i psychomotoryka
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • plastyka
 • elementy si

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :

 • z Ruchu Rozwijającego
 • diagnozę w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • terapie pedagogiczną w ramach realizacji IPET
 • trening umiejętności społecznych (TUS)


W przypadku zapisu rodzeństwa istnieje możliwość otrzymania ulgi przy opłacie comiesięcznej.

 • Jednorazowa opłata wpisowa (rezerwacyjna) w wysokości 400zł
 • Pół dnia dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 600zł miesięcznie (stała comiesięczna opłata)
 • Dzieci z orzeczeniami powyżej 2,5 r.ż. – 0 zł

Przedszkole na godziny/ karnety:

W naszym przedszkolu proponujemy pozostawienie dzieci na godziny w cenie 10zł/godz.

Istnieje również możliwość skorzystania z godzinowych karnetów ważnych przez 30 dni od dnia zakupu. (przy opcji karnetowej również obowiązuje wpisowe).

45 godzin – 400zł

60 godzin – 500zł

90 godzin – 700zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola. Niewykorzystane godziny przepadają!! Nie ma możliwości ich odrobienia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta lub KP w przedszkolu

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360